Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

Wisła, Hotel Gołębiewski
12-13 października 2018

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Serdecznie Zapraszamy Państwa na Konferencję „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” poświęconej technologii w elektroterapii. Nasze spotkanie to wyjątkowa okazja, by omówić nowości, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Jak wiemy, zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Dlatego ważna wydaje się możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat.

Ponadto przedstawimy zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń przyczyniających się do występowania arytmii, w szczególności niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego.

Zapraszamy do Wisły!

Z poważaniem,

Prof. Zbigniew Kalarus
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Program

I BLOK TEMATYCZNY
Migotanie przedsionków i udar mózgu

Sesja 1 (90 min)
Epidemiologia migotania przedsionków, udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu, rozpoznanie i możliwości terapeutyczne

Opinie kardiologa i neurologa

Sesja 2 (45 min)
Profilaktyka udaru mózgu – farmakologiczna, co nowego?

Sesja 3 (45 min)
Profilaktyka niefarmakologiczna – okluzja uszka lewego przedsionka. Czy mamy nowe dane?   

 

II BLOK TEMATYCZNY
Nowości w elektroterapii niewydolności serca

Sesja 1 (90 min)
Optymalna farmakoterapia niewydolności serca. Jak ją prowadzić i co daje naszym chorym?

Elektrostymulacja

Sesja 2 (60 min)
Modulacja skurczu myocardium (Cardiac Contractility Modulation – CCM). Czy to nowa opcja dla naszych chorych? Polskie doświadczenia
PARTNER – Impulse Dynamics

Sesja 3 (45 – 60 min)
Nowe możliwości w elektrostymulacji – S-ICD, stymulacja bezprzewodowa. Czy to będzie przełom?

Sesja 4 (60 min)
Co może jeszcze poprawić rokowanie chorych z HF?

Korekcja niedomykalności mitralnej, ablacja migotania przedsionków? A może coś jeszcze?


III BLOK TEMATYCZNY
Nadciśnienie tętnicze

Sesja 1 (45 min)
Rok 2018 – nowe wytyczne w nadciśnieniu tętniczym. Czy patrzymy dzisiaj inaczej na terapię nadciśnienia tętniczego?

Sesja 2 (60 min)
Interwencyjne leczenie nadciśnienia tętniczego. Mamy już polskie doświadczenia w stymulacji redukującej wartość ciśnienia tętniczego!

 

Miejsce obrad

Hotel Gołębiewski w Wiśle

Al. Ks. Bp. Bursche 3

43-460 Wisła

tel. +48 33 855-47-00

 

www.golebiewski.pl

Organizator

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Partner organizacyjny

Sponsorzy i partnerzy

Patronat

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologiiSekcja Rytmu Serca PTK

Patroni medialni

Faktów Medycznych

Biuro organizacyjne

ul. Rodawska 26; 61-312 Poznań

tel. +48 61 830 40 67

elektroterapia@casusmedical.pl