Program

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A UDAR MÓZGU – stan wiedzy w roku 2018

 

Piątek, 12.10.

BLOK TEMATYCZNY – MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A UDAR MÓZGU

14:00 – 15:10 Sesja I (Sala 5/4)

Migotanie przedsionków a udar niedokrwienny mózgu

Prowadzący:  A. Undas, G. Opolski, P. Ptaszyński, M. Trusz-Gluza, Z Kalarus

 1. Ocena ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu w przebiegu AF i kwalifikacja do antykoagulacji. B. Średniawa (20 min)
 2. Udar kryptogenny mózgu – czy mamy dobrą definicję i czy wiemy jak leczyć tych chorych? A. Słowik (25 min)
 3. Inwazyjne i nieinwazyjne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z AF, komu. A. Lasek-Bal (25 min)


15:10 – 15:20 Przerwa kawowa


15:20 – 17:00  Sesja II (Sala 5/4)

Migotanie przedsionków a udar krwotoczny mózgu

Prowadzący: J. Kaźmierczak, A. Lasek-Bal, B. Średniawa, D. Kosior, Ł. Szumowski

 1. Udar krwotoczny mózgu, co wiedzieć powinien kardiolog? A. Słowik (25 min)
 2. Ocena ryzyka udaru krwotocznego w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego i antykoagulacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjentów z AF.  A. Undas (25 min)
 3. Miejsce prewencji udaru mózgu w zintegrowanym postępowaniu w migotaniu przedsionków. M. Trusz-Gluza (30 min)
 4. Leczenie przyczynowe udaru niedokrwiennego mózgu 2018. Przekraczanie barier!  A. Słowik (20 min)


17:00 – 17:25 Przerwa kawowa  

 

17:25 – 17:45 Jak zobaczyć i zrozumieć przewodnictwo w złożonych arytmiach? Mapowanie Carto Ripple. J. Baran (20 min)


17:45 – 19:00 Sesja III (Sala 5/4)

Krwawienia z przewodu pokarmowego – luka w zaleceniach dotyczących profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków

Prowadzący i dyskusja: M. Hartleb, A. Undas, M. Trusz-Gluza, B. Średniawa   

 1. Postępowanie z pacjentem z AF wymagającym antykoagulacji po krwawieniu z przewodu pokarmowego – opinia kardiologa? B. Średniawa (25 min)
 2. Postępowanie z pacjentem z AF wymagającym antykoagulacji po krwawieniu z przewodu pokarmowego – opinia gastroenterolog. E.  Nowakowska-Duława (25 min)
 3. Postępowanie z pacjentem z AF wymagającym antykoagulacji po krwawieniu z przewodu pokarmowego – opinia koagulologa. A. Undas (20 min)
 4. Take home a message. M. Hartleb (5 min)


19:00 – 19.30  Sesja IV (Sala 5/4)

Leczenie nadciśnienia tętniczego wczoraj, dziś i jutro

Prowadzący: Z. Kalarus, K. Narkiewicz, M. Szulik

 1. Co się zmieniło w nowych wytycznych z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego? K. Narkiewicz (30 min)

 

20:00 Kolacja

Sobota, 13.10.

 

9:00 – 9:30 Nowości w elektroterapii z Europejskiego Kongresu Kardiologicznego 2018. I nie tylko.

Prowadzący: M. Mazurek, R. Lenarczyk

 1. Niewydolność serca indukowana stymulacją prawokomorową a stymulacja pęczka Hisa. K. Przyłudzki (10 min)
 2. Telemonitoring z połączeniem Bluetooth i aplikacją na smartfona. M. Kozieł (10 min)
 3. Telemetryczna diagnostyka i leczenie chorych z niewydolnością serca – gadżet czy potężne narzędzie medyczne? (TIM-HF2 Trial). E. Jędrzejczyk-Patej (10 min)


9:30 – 10:45 Sesja V (Sala 5/4)

Niefarmakologiczna prewencja udaru niedokrwiennego mózgu, okluzja uszka lewego przedsionka. Czy mamy nowe dane?

Prowadzący: Z. Kalarus, T. Kukulski, D. Dudek    

 1. Dla kogo okluzja uszka lewego przedsionka. G. Smolka (20 min)
 2. Optymalna farmakoterapia po zabiegu M. Demkow (20 min) 
 3. Chory po okluzji uszka LA, co można a czego już nie należy? K. Mitręga (15 min)
 4. Nowa technika zabiegowa. W. Streb (10 min)


10:45 – 11:00 Przerwa kawowa


II BLOK TEMATYCZNY - NOWOŚCI W ELEKTROTERAPII NIEWYDOLNOŚCI SERCA

 

11:00 – 12:15 Sesja VI (Sala 5/4)

Optymalna farmakoterapia niewydolności serca. Jak ją prowadzić i co daje naszym chorym?

Prowadzący: G. Opolski, J. Kaźmierczak, P. Mitkowski, Z. Kalarus, M. Szulik

 1. Leki blokujące układ współczulny, B-adrenolityki. Które stosować? K. Mitręga (25 min)
 2. Blokada układu RAA. ACE, sartan,  a może coś innego? B. Średniawa (25 min)
 3. Diuretyki, czy mają wpływ na rokowanie? S. Pluta (20 min)
 4. Take home a message. Z. Kalarus (5 min)


12:15 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 13:15 Sesja VII (pod patronatem firmy Novartis) (Sala 5/4)

ARNI – czas na poprawę rokowania u pacjentów z HFrEF

Prowadzący: J. Kaźmierczak, G. Opolski, Z Kalarus

 1. Wykraczanie poza układ RAA – koncepcja oparta o peptydy natriuretyczne. G. Opolski (15 min)
 2. Perspektywy dla ARNI – nowe dane, nowe możliwości? Z. Kalarus (15 min)
 3. Sakubitryl/walsartan a profilaktyka nagłych zgonów sercowych. J. Kaźmierczak (15 min)


13:15 – 15:00 Przerwa lunchowa

15:00 – 16:00 Sesja VIII (pod patronatem firmy Impulse Dynamics) (Sala 5/4)

Modulacja skurczu mięśnia sercowego -  nowa nadzieja dla pacjentów z HF

Prowadzący: M. Sterliński

 1. Badanie Fix-HF- 5C Czy jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu HF z upośledzona funkcją skurczową? A.Sokal (Zabrze) (20 min)
 2. CCM w Polsce i Europie? D. Jagielski (Wrocław) (20 min)
 3. CCM i ICD sprzeczność czy synergia? M. Grabowski (Warszawa) (20 min)


16:00 – 16:15 Przerwa kawowa


16:15 – 17:15 Sesja IX (pod patronatem firmy BackBeat Medical) (Sala 5/4)

BackBeat Medical Moderato System - a novel approach to treatment of arterial hypertension

Chairmen: Y. Mika, L. Geller, K. Gołba, M. Sterliński, P. Mitkowski

 1. Basics of Programmable Hypertension Control. Y. Mika (15 min)
 2. Hungarian experience with Moderato system. L. Geller, Budapest (15 min)
 3. Polish experience with Moderato system. A. Sokal, Zabrze (15 min)
 4. Panel discussion: If the Programmable Hypertension Control algorithm will be reasonable alternative for pharmacotherapy in patients with  hypertension requiring pacing? (15 min)


17:15 – 17:30 Przerwa kawowa


17:30 – 18:15 Sesja X (pod patronatem firmy Abbott) (Sala 5/4)

Prowadzący: O. Kowalski, P. Mitkowski, M. Grabowski

 1. „High density mapping ‘’ w złożonych arytmiach. O. Kowalski (15 min)
 2. Optymalizacji urządzeń resynchronizujących. P. Mitkowski (15 min)
 3. Wykorzystanie technologii bluetooth w urządzeniach wszczepilanych. M. Grabowski (15 min)

 

18:15 – 18:55 Sesja XI (pod patronatem firmy Biotronik) (Sala 5/4)

 1. Rozpoznawanie migotania przedsionków w przypadku urządzeń wszczepialnych. O. Kowalski (20 min)
 2. Codzienne problemy pacjentów z CIED (lub z PM, ICD i CRT) – diagnostyka MRI, zakłócenia EMI, praca zawodowa, etc. J. Blicharz (20 min)


19:30  Kolacja

 

Niedziela, 14.10.

9:30 – 10:10 Sesja XII (pod patronatem firmy Boston Scientific) (Sala 5/4)

Prowadzący: R. Lenarczyk, A. Sokal

 1. Mapowanie wielopolowe arytmii nadkomorowych i komorowych. R. Lenarczyk (20 min)
 2. Zastosowanie defibryaltora podskórnego – kiedy, u kogo. A. Sokal (20 min)


10:10  – 10:20 Przerwa kawowa


10:20 – 10:40 Wykład pod patronatem firmy Hagmed (Sala 5/4)

Nowatorskie, polskie rozwiązania w elektroterapii. O. Kowalski (20 min)


10:40 – 11.00 Wykład pod patronatem firmy Philips (Sala 5/4)

Kompleksowe wspieranie zabiegów ablacji żył płucnych w migotaniu przedsionków przy pomocy najnowocześniejszych rozwiązań angiograficznych.


11:00 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 13:05 Sesja XIII (Sala 5/4)

Jak jeszcze kardiolog może poprawić rokowane chorych z niewydolnością serca?

Prowadzący: K. Wita, T. Kukulski, D. Dudek, W. Wojakowski, G. Smolka, A. Przybylski, Ł. Szumowski

 1. Ablacja migotania przedsionków. Z. Kalarus, P. Pruszkowska-Skrzep (15 min)
 2. Niedomykalność mitralna u chorego z HF. T Kukulski (15 min)
 3. Redukcja niedomykalności mitralnej z zastosowaniem zapinek Mitra-clip. W. Wojakowski (20 min)
 4. Inne metody przezskórne w redukcji MR – czym będziemy dysponować w niedalekiej przyszłości. W. Streb (20 min)
 5. Znaczenie przezskórnej rewaskularyzacji mięsnia sercowego. J. Kowalczyk  (20 min)
 6. Stymulacja bezprzewodowa? Czy to jest przyszłość elektroterapii? P. Mitkowski (15 min)

Program Warsztatów

Piątek, 12.10.

14:00 – 18:00 Warsztaty Boston Scientific hands-on w zakresie zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka przy pomocy urządzenia WATCHMAN (Sala 4/4) - ilość miejsc ograniczona, zapisy przez formularz rejestracyjny

15:00 – 16:30 Warsztaty Abbott: Tchnika implantacji podskórnego rejestratora pętlowego arytmii ILR CONFIRM RX  (Sala 4/6)

15:00 – 17:00 Warsztaty interaktywne firmy Biotronik (Sala 4/2)


15:30 – 18:00 Warsztaty Abbott: 
Elektroda z siłą dosicsku – zobacz różnice - WETLAB (Sala 4/6)

17:00 – 18:00 Warsztaty Abbott: Jak programować CRT z fukncją MPP (Sala 4/6)


17:30 – 18:30 Interaktywne warsztaty Medtronic: Non-invasive mapping feasibility and usage (Sala 4/3)

Prowadzący: Ian Little

17:30 – 19:30 Warsztaty Johnson&Johnson: Zmapuj i spal. Praktyczne ćwiczenia z użycia nowego systemu Carto (Sala 4/5)

 

Sobota, 13.10.

9:00 – 15:00 Warsztaty Boston Scientific hands-on w zakresie zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka przy pomocy urządzenia WATCHMAN (Sala 4/4) - ilość miejsc ograniczona, zapisy przez formularz rejestracyjny

9:30 - 10:30 Warsztaty Abbott: Małoinwazyjne leczenie niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip (Sala 4/6)


10:00 – 13:00 Warsztaty Abbott: Praktyczne warsztaty z zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO) i przetrwałego otworu owalnego (PFO) z użyciem Symulatora (Sala 4/6)


10:00 – 13:00 Warsztaty Abbott: Mapowanie wysokiej gęstości z użyciem systemu EnSite Precision (Sala 4/6)


10:00 – 13:00 Warsztaty Abbott: CONFIRM RX „serce w smarfonie” nowe możliwości telemedycyny (Sala 4/6)


11:00 – 12:00 Warsztaty Abbott: Małoinwazyjne leczenie niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip (Sala 4/6)


11:00 – 13:00 Warsztaty interaktywne firmy Biotronik (Sala 4/2)


11:30 – 13:30 Warsztaty Johnson&Johnson: Zmapuj i spal. Praktyczne ćwiczenia z użycia nowego systemu Carto (Sala 4/5)


12:45 – 13:45 Interaktywne warsztaty Medtronic: Non-invasive mapping feasibility and usage (Sala 4/3)

Prowadzący: Ian Little


15:00 – 17:00 Warsztaty interaktywne firmy Biotronik (Sala 4/2)


15:00 – 17:00 Warsztaty Johnson&Johnson: Zmapuj i spal. Praktyczne ćwiczenia z użycia nowego systemu Carto (Sala 4/5)

15.00 – 17.30 Warsztaty Abbott: Praktyczne warsztaty z zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO) i przetrwałego otworu owalnego (PFO) z użyciem symulatora (Sala 4/6)

Miejsce obrad

Hotel Gołębiewski
Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3
43-460 Wisła
Tel.: 33 855 47 00

Patronat

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy