Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną część programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Program konferencji

Piątek, 16.12.2022 r.

16:45-17:00 Otwarcie Konferencji  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

17:00-18:30 Nowe horyzonty w elektroterapii
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński; Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

17:00-17:20 Micra AV zalety i ograniczenia. Prof. dr hab. n. med.  Przemysław Mitkowski
17:20-17:40 Czy automatyczne algorytmy do optymalizacji parametrów terapii CRT mogą poszerzyć grupę pacjentów („responderów”)? Dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska  
17:40-18:00 SICD co nowego? Dr n. med. Paweł Syska (wykład sponsorowany przez firmę Boston Scientific)
18:00-18:20 EV-ICD – ewolucja czy rewolucja? Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
18:20-18:30 Panel dyskusyjny: Nowe technologie w elektroterapii – droga ku przyszłości czy ślepy zaułek?

18:30-18:45 Przerwa kawowa

18:45-20:15 Ablacja – nowe wyzwania i doświadczenia 
Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Kalarus, Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

18:45-19:05 Kardio-neuroablacja w bradyarytmiach. Dr n. med. Roman Piotrowski
19:05-19:25 Kardioneuroablacja w migotaniu przedsionków. Dr hab. n. med Piotr Futyma
19:25-19:45 Ablacja epikardialna. Dr hab. n. med. Paweł Derejko
19:45-20:05 Ablacja systemem Stereotaxis. Prof. dr hab. med. Łukasz Szumowski
20:05-20:15 Dyskusja panelowa: Nowe wyzwania w ablacji – kiedy staną się powszechną rzeczywistością

21:00-23:00 Kolacja

 

Sobota, 17.12.2022 r.

8:30-9:30 Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk; Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

8:30-8:45 Czy systemy przewidywania zaostrzenia objawów niewydolności krążenia realnie wspomagają opiekę nad pacjentami? Dr n. med. Agnieszka Kotalczyk
8:45-9:00 Nowe możliwości systemu Home Monitoring – HEARTINSIGHT. Dr n. med. Anna Olma, prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski
9:00-9:15 HEARTLOGIC. Dr n. med. Sławomir Pluta (wykład sponsorowany przez firmę Boston Scientific)
9:15-9:30 Panel dyskusyjny: Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych – Czy stoimy na progu rewolucji?

9:30-9:45 Przerwa kawowa

9:45-10:45 Nowości w obrazowaniu (Novelties in Imaging)
Prowadzący: Prof. dr hab. med. Oskar Kowalski; Prof. dr hab. med. Krystian Wita

9:45-10:30 Philips Kodex-EPD: The technology of the future for the EP lab of today. Erik Harks, PhD
10:30-10:45 EchoNavigator - wykorzystanie połączonych obrazów TEE i RTG w czasie rzeczywistym w elektrofizjologii. Dr hab. n. med. Witold Streb

10:45-11:00 Przerwa kawowa 

11:00-11:45 Neuromodulacja serca – przyszłość elektroterapii (Cardiac neuromodulation – future of electroterapy)
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus; Dr hab. n. med. Marek Rajzer; Yuval Mika

11:00-11:20 Neuromodulacja serca w leczeniu nadciśnienia tętniczego (Cardiac neuromodulation in treatment of arterial hypertension). Dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska
11:20-11:40 Neuromodulacja serca. Czy również w niewydolności krążenia? (Cardiac neuromodulation. Whether also in heart failure?) Dr hab. n. med. Adam Sokal
11:40-11:45 Cardiac neuromodulation. Concluding remarks (Neuromodulacja Serca. Podsumowanie). Yuval Mika

11:45-12:00 Przerwa kawowa  

12:00-13:30 Nowe narzędzia w ablacji  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med Oskar Kowalski; Dr n. med. Artur Fuglewicz

12:00-12:20 Cewniki DiamondTemp czy HPSD to przyszłość ablacji RF? Dr hab. n. med. Adam Sokal
12:20-12:40 Elektroda ablacyjna IntellaNav Stablepoint – wartość integracji pomiaru siły nacisku i lokalnej impedancji w praktyce klinicznej. Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk (wykład sponsorowany przez firmę Boston Scientific)
12:40-13:00 Pulse Field Ablation – wielka zmiana na horyzoncie? Dr hab. n. med. Michał Orczykowski (wykład sponsorowany przez firmę Boston Scientific)
13:00-13:20 qDOT – rewolucja? Dr n. med. Adrian Gwizdała
13:20-13:40 Balony RF” - pierwsze doświadczenia. Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

13:40-13:50 Przerwa kawowa

13:50-14:20 Krwawienia miejscowe po zabiegach kardiologii inwazyjnej - częsty a zaniedbywany problem.
Prowadzący: Prof. dr hab. Przemysław Mitkowski; Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

13:50-14:10 Hemostaza po zabiegach przezskórnych. Dr n. med. Tomasz Kurek
14:10-14:20 Hemostaza po zabiegach implantacji urządzeń wszczepialnych. Dr n. med. Lidia Chmielewska-Michalak

14:20-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-17:00 Mapowanie serca 3D – Co nowego? 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński; Prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski

15:30-15:50 CardioInsight – rozwiązanie dla najtrudniejszych pacjentów. Dr n. med. Sławomir Pluta 
15:50-16:10 Ablacje z zastosowaniem systemu Acutus – pierwsze doświadczenia. Dr hab. n. med. Adam Sokal
16:10-16:30 Ensite X- nowe funkcje systemu. Dr n. med. Andrzej Hoffmann
16:30-16:50 Ensite Connected Care. Dr Paweł Połeć
16:50-17:00 Dyskusja panelowa: Czego jeszcze możemy się spodziewać w mapowaniu serca. 

17:00-17:15 Przerwa kawowa 

17:15-18:00 Kamizelka defibrylująca w Polskich realiach 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak; Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

17:15-17:40 Stan wiedzy i pozycja kamizelki defibrylującej w aktualnych zaleceniach – szklanka do połowy pełna. Prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski
17:40-18:00 Kamizelka defibrylująca w Polskich realiach – przypadki kliniczne. Dr hab. n. med. Adam Sokal

18:00-18:15 Przerwa kawowa

18:15-19:00 Stymulacja układu bodźco-przewodzącego trend czy moda?
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski; Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

18:15-18:35 Narzędzia i technologia w stymulacji układu bodźco-przewodzącego. Ewolucja czy rewolucja? Dr n. med. Paweł Dąbrowski
18:35-18:55 Sukces w stymulacji układu bodźco-przewodzącego. Niezbędne wyposażenie, niezbędne doświadczenie? Dr n. med. Paweł Moskal 
18:55-19:00 Dyskusja panelowa. Stymulacja układu bodźco-przewodzącego. Trend czy moda?

Konferencja

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

Wisła, hotel PREMIUM
16-17 grudnia 2022 r.

 

 

Certyfikat

                  POLMED/MedTech

Patronat

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Inne wydarzenia w ramach Programu Edukacyjnego

 

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko