Program

Piątek, 18.10.

15.30 – 17.30 
Warsztaty EKG
Prowadzący: R. Baranowski, B. Średniawa

17.45 – 19.30
Otwarcie Konferencji

Sesja inauguracyjna

Nowości w terapii nadciśnienia tętniczego. 

Prowadzący: K. Narkiewicz, Z. Kalarus, Y. Mika

 1. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego - co nowego na horyzoncie? K. Narkiewicz, 40 min
 2. Cardiac Neuromodulation Therapy (CNT). Mechanizm działania. A. Sokal, 20 min
 3. Cardiac Neuromodulation Therapy (CNT). Czy i jak obniża ciśnienie tętnicze u pacjentów z wskazaniami do stymulacji dwujamowej. Wyniki badania randomizowanego. Z. Kalarus, 20 min

20.00 Kolacja


Sobota, 19.10.

BLOK TEMATYCZNY – MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, UDAR MÓZGU, POWIKŁANIA KRWOTOCZNE

8.30 – 9.00 
Co nowego w epidemiologii migotania przedsionków? Wyniki badania NOMED-AF

Prowadzący: G. Opolski, M. Trusz-Gluza, A. Undas

 1. Nowe dane epidemiologii co do występowania migotania przedsionków u osób w wieku 65+ w badaniu NOMED-AF? J. Kaźmierczak (Szczecin), 15 min
 2. Jakie czynniki ryzyka migotania przedsionków, w tym niemego u osób wieku 65+ wykryliśmy w badaniu NOMED-AF? B. Średniawa (Zabrze), 15 min

  (Badanie Nieinwazyjny Monitoring we Wczesnym Wykrywaniu Migotania Przedsionków NOMED-AF finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) (NOninvasive Monitoring in Early Detection of Atrial Fibrillation NOMED-AF is financed by National Centre for Research and Developement)

9.00 – 10.40
Farmakologiczna profilaktyka udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków – jak uniknąć powikłań? Jak postępować jeśli wystąpią? – jedna arytmia i wielospecjalistyczne problemy kliniczne

Prowadzący i panel dyskusyjny: M. Trusz-Gluza, A. Undas, M. Hartleb

 1. Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu antykoagulacji i antyagregacji:
  - opinia gastroenterologa. E. Nowakowska-Duława, 25 min
 2. Terapia udaru niedokrwiennego mózgu w trakcie antykoagulacji:
  - opinia neurologa interwencyjnego. A. Słowik, 25 min
 3. Jakie badania układu krzepnięcia wykonywać w trakcie antykoagulacji u pacjentów z migotaniem przedsionków:
  - opinia koagulologa. A. Undas, 25 min
 4. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z AF po OZW i/lub PCI w świetle wyników badania AUGUSTUS. B. Średniawa, 25 min

10.40 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 11.45
Co nowego w niefarmakologicznej protekcji udaru mózgu

Prowadzący: M. Demkow, G Smolka, K. Mitręga

 1. Czy mamy nowe wskazania do okluzji uszka LA? G. Smolka, 15 min 
 2. Czy możemy zabiegi okluzji LAA uprościć i mniej obciążać chorych. K. Mitrega, 15 min 
 3. Śródzabiegowa protekcja udaru. Coś nowego dla chorych dotychczas z p/wskazaniami do zabiegu LAAO? T. Podolecki, 15 min 
 4. Terapia p/płytkowa po zabiegu, jaka i jak długo. M. Demkow, 15 min 


BLOK TEMATYCZNY - NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

11.45 – 12.00
Wprowadzenie: Optymalna farmakoterapia w niewydolności serca. K. Mitręga, 15 min

12.00 - 13.00
Nowe możliwości w farmakoterapii niewydolności serca
(sesja pod patronatem firmy Novartis)
Prowadzący: Z. Kalarus, J. Kaźmierczak, G. Opolski

 1. Inicjacja sakubitryl/walsartan u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej NS na podstawie wyników badania TRANSITION i PIONEER-HF. G. Opolski, 20 min
 2. Wpływ terapii sakubitryl/walsartan na remodeling mięśnia sercowego. Z. Kalarus, 20 min
 3. Sakubitryl/walsartan a profilaktyka nagłych zgonów sercowych. J. Kaźmierczak, 20 min

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 17.00
Sesje przypadków klinicznych
Sesje interaktywne, głosują uczestnicy i wskazują optymalną terapię!
(Każda część po 25 min)

 1. Młody pacjent z epizodycznymi omdleniami. Jak diagnozować, jak leczyć?
  A. Woźniak
  Panel dyskusyjny: K. Gołba, M. Mazurek

 2. Problemy pacjenta z ICD. Rola telemonitoringu urządzeń wszczepialnych
  A. Kotalczyk
  Panel dyskusyjny: A. Sokal, A. Przybylski

 3. Problemy pacjenta z CRT. Czy można poprawić wyniki leczenia? Cz. 1
  M. Szulik, P. Pruszkowska
  Panel dyskusyjny: K. Kaczmarek, Z. Kalarus, T. Kukulski

 4. Młody pacjent z arytmia komorową
  S. Pluta
  Panel dyskusyjny: K. Kaczmarek, J. Kaźmierczak, R. Lenarczyk

 5. Pacjent po zawale z nawracającym częstoskurczem komorowym
  J. Baran, R. Piotrowski
  Panel dyskusyjny: M. Orczykowski, R. Piotrowski, R. Lenarczyk, J. Kowalczyk

17.15 – 19.00
Czy mamy szansę na wprowadzenie nowych technologii elektroterapii (i nie tylko) w Polsce

 1. Stymulatory bezprzewodowe. P. Mitkowski, 20 min
 2. Zdalny monitoring urządzeń wszczepialnych. O. Kowalski, 20 min
 3. Echo wewnątrzsercowe. K. Mitręga, 20 min
 4. Mapowanie nieinwazyjne. S. Pluta, 20 min
 5. Agencja Badań Medycznych - teraźniejszość i przyszłość. R. Sierpiński, 20 min

Wprowadzenie: O. Kowalski
Dyskusja: Ł. Szumowski, J. Kaźmierczak, G. Sujkowska A. Przybylski, K. Wita, R. Sierpiński, J. Kowalczyk

19.30 Kolacja

Niedziela 20.10.

9.00 – 10.30
Sesje przypadków klinicznych – c. d.  Sesje interaktywne, głosują uczestnicy i wskazują optymalną terapię!
(Każda część po 25 min)

 1. Problemy pacjenta z CRT. Czy można poprawić wyniki leczenia? Cz. 2
  M. Grymuza
  Panel dyskusyjny: O. Kowalski, P. Mitkowski

 2. Pacjent z atypowym trzepotaniem przedsionków.
  R. Lenarczyk
  Panel dyskusyjny: P. Lodziński, P. Derejko, R. Baranowski

 3. Problemy pacjenta z CRT. Czy można poprawić wyniki leczenia? Cz. 3
  E. Jędrzejczyk–Patej
  Panel dyskusyjny: J. Kowalczyk, M. Mazurek, M. Sterliński

10.30  – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 11.45
Stymulacja pęczka Hisa – czy to nowa, przełomowa opcja stymulacji u chorych z HF?

Prowadzący: A. Sokal, P. Dąbrowski, M Sterliński

Teza: Stymulacja pęczka Hisa to lepsza alternatywa dla wszystkich pacjentów ze wskazaniami do stymulacji prawej komory i stymulacji resynchronizującej

Pro: P. Dąbrowski, 25 min

Contra: A. Sokal, 25 min

Podsumowanie: M. Sterliński, 10 min

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00- 14.00
Nowe opcje w farmakoterapii chorych kardiologicznych z cukrzycą

Prowadzący: K. Wita, W. Wojakowski, K. Strojek, J. Gumprecht, J. Kowalczyk  

 1. Czy zmieni się terapia chorych kardiologicznych z cukrzyca? Czy metformina to wciąż podstawa terapii? J. Gumprecht, 25 min
 2. Inhibitory SGLT2. M. Małecki, 25 min
 3. Nowoczesne postępowanie terapeutyczne z pacjentem kardiologicznym chorym na cukrzycę w świetle zaleceń ESC 2019 oraz ADA/EASD 2018. G. Gajos, 25 min
 4. W cukrzycy u chorych kardiologicznych ważne są nerki! Opinia nefrologa na temat zagrożeń nowych terapii! T. Stompór, 25 min
 5. Podsumowanie i opinia Konsultanta Krajowego z Diabetologii. Co mówią nowe wytyczne ESC/EASD? K. Strojek, 20 min

Miejsce obrad

Hotel Gołębiewski
Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3
43-460 Wisła
Tel.: 33 855 47 00

Patronat

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Certyfikaty