Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną cześć programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Konferencja

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

ONLINE
11-13 grudnia 2020 r.

Program konferencji

PIĄTEK, 11.12.2020 r.

 

Otwarcie Konferencji: Z. Kalarus, A. Witkowski, J. Kaźmierczak, P. Mitkowski, O. Kowalski

15:30-17:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020?

Prowadzący: Z. Kalarus, P. Mitkowski, A. Witkowski

 1. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego - co nowego na horyzoncie? K. Narkiewicz 30’
 2. Flozyny – nie tylko serce, nie tylko u pacjentów z cukrzycą! M. Małecki 30’
 3. Nowe wytyczne migotania przedsionków. Czy są nowości w profilaktyce udaru mózgu? A. Undas 30’
 4. Pacjent z AF i wieloma czynnikami ryzyka - jak leczyć wg najnowszych badań i wytycznych. M. Trusz-Gluza 30’

17:30-17:45 Przerwa

17:45-19:30 Migotanie przedsionków – wspólny problem kardiologa i neurologa.

Prowadzący: G. Opolski, A. Undas, M. Trusz-Gluza 

 1. Leczenie chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Co jest dzisiaj rutyną i co powinien wiedzieć kardiolog? A. Słowik 30’
 2. Udar niedokrwienny mózgu o niejasnej etiologii. Czy neurolog potrzebuje wsparcia kardiologa? A. Lasek-Bal 30’
 3. Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z OZW i migotaniem przedsionków. A. Witkowski 30’

19:30-20:00 Dwa, trzy, a może cztery leki w jednej tabletce? Preparaty złożone moda czy przyszłość.

Wykład sponsorowany firmy 

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
  Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

 

SOBOTA, 12.12.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY: LECZENIE ARYTMII W 2020

SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

 

9:30-9:40 Rozpoczęcie. O. Kowalski, A. Sokal

9:40-10:10 Pacjent po przebytym zapaleniu wsierdzia i po usunięciu układu stymulującego. Jakie mamy możliwości dalszego leczenia? P. Mitkowski, O. Kowalski

10:10-10:20 Przerwa

10:20-10:50 Pacjentka z arytmią komorową. Czy mamy dziś większe możliwości? S. Pluta, O. Kowalski, A. Fuglewicz
Wykład sponsorowany firmy

10:50-11:00 Przerwa

11:00-11:30 Starszy pacjent z migotaniem przedsionków – czy za późno na leczenie zabiegowe? P. Pruszkowska-Skrzep, O. Kowalski, A. Fuglewicz
Wykład sponsorowany firmy

11:30-11:40 Przerwa

11:40-12:10 Pacjent z nawrotem arytmii po ablacji migotania przedsionków. Co dalej? A. Gwizdała, O. Kowalski

12:10-12:20 Przerwa

12:20-12:50 Pacjent z rytmem zatokowym i wskazaniami do ICD. U kogo warto poszukiwać migotania przedsionków i jak? A. Kotalczyk, S. Pluta, A. Przybylski

12:50-13:00 Przerwa

13:00-13:30 Pacjent po implantacji ICD i pierwszym epizodzie VT. Czy już pora na ablację? M. Mazurek, P. Pruszkowska-Skrzep, J. Kaźmierczak
Wykład sponsorowany firmy

13:30-13:40 Przerwa

13:40-14:10 Pacjent po implantacji CRTD. Nowe możliwości technologiczne. S. Morawski, A. Sokal, M. Sterliński
Wykład sponsorowany firmy

14:10-14:20 Przerwa

14:20-14:50 Młody pacjent po implantacji ICD w prewencji wtórnej. Typowe problemy i jak im zaradzić. S. Przyłudzki, A. Sokal, M. Sterliński
Wykład sponsorowany firmy

14:50-15:00 Przerwa

15:00-15:15 Innowacyjne rozwiązania w elektrofizjologii. Ł. Smolin
Wykład sponsorowany firmy 

15:15-15:25 Przerwa

15:25-15:55 Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych? A. Liberska, A. Sokal, A. Przybylski
Wykład sponsorowany firmy

15:55-16:05 Przerwa

16:05-16:35 Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków. Czy rozważać leczenie zabiegowe? Jeśli tak, to jakie? S. Pluta, R. Lenarczyk, O. Kowalski

 

SOBOTA, 12.12.2020 r.

SESJA LEKARZY RODZINNYCH

 

9:30-9:40 Rozpoczęcie. Z. Kalarus

9:40-10:00 Powitanie miodem – miód i jego preparaty w praktyce lekarza. J. Stojko

10:00-11:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorych z migotaniem przedsionków wg nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z roku 2020? 

Prowadzący: M. Trusz-Gluza, Z. Kalarus

 1. Pacjent po ablacji migotania przedsionków odczuwa kołatania serca. Czy ablacja była nieskuteczna? M. Trusz-Gluza 30’
 2. Pacjent skarży się na kołatania serca. Jak szukać migotania przedsionków? B. Średniawa 30’
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków oczekuje na zabieg chirurgiczny. Jak pokierować leczeniem przeciwkrzepliwym. A. Undas 30’

11:30-11:40 Przerwa

11:40-13:10 Optymalna farmakoterapia w przewlekłej, skurczowej niewydolności serca.

Prowadzący: G. Opolski, K. Mitręga

 1. Mój pacjent był w szpitalu z powodu niewydolności serca. Dalsza optymalizacja farmakoterapii. G. Opolski 30’
 2. Pacjent z niewydolnością serca i polipragmazją z powodu chorób towarzyszących. Jak pokierować farmakoterapią? K. Mitręga 30’
 3. Pacjent z niewydolnością serca zgłasza nieadekwatne objawy. Może to depresja? Jak zoptymalizować leczenie? R. Pudlo 30’

13:10-13:20 Przerwa

13:20-14:50 Chory do implantacji ICD, CRT-D/P. Jak postępować po zabiegu.

Prowadzący: O. Kowalski, Z. Kalarus

 1. Gorączka u pacjenta po implantacji urządzenia wszczepialnego. Banalny objaw czy poważna choroba? S. Pluta 30’
 2. Mój pacjent z ICD ma nieadekwatną interwencje wysokoenergetyczną. Co dalej? P. Pruszkowska-Skrzep 30’
 3. Mój pacjent po implantacji CRT-D czuje się lepiej. Czy tu kończy się rola lekarza rodzinnego? M. Mazurek 30’

14:50-15:00 Przerwa

15:00-17:00 Chory z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami lipidowymi – jak diagnozować i jak leczyć?

Prowadzący: K. Narkiewicz, A. Prejbisz, P. Dobrowolski   

 1. Nadciśnienie tętnicze w ciąży – wytyczne a praktyka kliniczna. A. Prejbisz 20’
 2. Pacjentka l. 50 ze „skaczącym” nadciśnieniem tętniczym po licznych konsultacjach specjalistycznych. K. Narkiewicz 20’
 3. Młody pacjent z:
  • nadciśnieniem tętniczym - kiedy i czy rozpocząć leczenie? A. Prejbisz 20’
  • hipercholesterolemią - czy rozpocząć leczenie? kiedy podejrzewać hipercholesterolemię rodzinną? P. Dobrowolski 20’
 4. Niestosowanie się do zaleceń leczenia:
  • nadciśnienia tętniczego K. Narkiewicz 20’
  • hipercholesterolemii P. Dobrowolski 20’

17:00-17:10 Przerwa

17:10-18:10 Pacjent z arytmią komorową. Czy zawsze skierowanie do specjalisty?

Prowadzący: R. Lenarczyk, M. Mazurek

 1. Bezobjawowy pacjent/pacjentka z przypadkowo wykrytą w EKG arytmią komorową. Kiedy zapis EKG sugeruje konieczność pilnej konsultacji? E. Jędrzejczyk-Patej 20’
 2. Kogo kieruję do ablacji arytmii komorowej a kogo leczę zachowawczo? R. Lenarczyk 20’
 3. Chory po zawale serca z arytmią komorową. Jak postępować. Opinia kardiologa inwazyjnego. J. Kowalczyk 20’

 

NIEDZIELA, 13.12.2020 r.

 

9:00-10:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020? Ciąg dalszy.

Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, O. Kowalski

 1. Sakubitryl/walsartan, nowa opcja leczenia chorych z HF. Wpływ na remodeling mięśnia sercowego. J. Kaźmierczak 30’
 2. Empagliflozyna u pacjenta z cukrzycą typu 2 - optymalne narzędzie nie tylko w gabinecie diabetologicznym. M. Małecki 30’
  Wykład sponsorowany firmy 
 3. Apiksaban w świetle wyników badań RWD. B. Średniawa 30’
  Wykład sponsorowany firmy 

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020? Jeszcze ciąg dalszy.

 Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, O. Kowalski

 1. Opinia Kardiologa o nowych terapiach hypoglikemizujących (flozyny, analogi GLP 1). G. Gajos 30’
  Wykład sponsorowany firmy 
 2. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta „kardiologicznego” i towarzyszącej chorobie tętnic obwodowych – jak chronić kończynę i przedłużyć życie? Z. Kalarus 30’
 3. Co nowego w antykoagulacji - wytyczne ESC AF 2020... i nie tylko. B. Średniawa 30'
  Wykład sponsorowany firmy 

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:00 Neuromodulacja serca - czy tylko dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym? (Cardiac neuromodulation - only for patients with arterial hypertension?)

Prowadzący: Z. Kalarus, Y. Mika

 1. Neuromodulacja serca w nadciśnieniu tętniczym - nowa niefarmakologiczna metoda leczenia nadciśnienia tętniczego dla pacjentów z dwujamowym stymulatorem serca. A. Sokal 30’
  Wykład sponsorowany firmy 

13:00-13:15 Przerwa

13:15-13:45 Optymalna terapia hypolipemiczna. K. Mitręga 30'
Wykład sponsorowany firmy 

13:45-14:00 Przerwa

14:00-15:30 Co nowego w niefarmakologicznej protekcji udaru mózgu

Prowadzący: M. Demkow, Z. Kalarus, G. Smolka, W. Streb

 1. Eliminacja uszka lewego przedsionka - EBM kontra rekomendacje ESC 2020. W. Streb 30’
 2. Przeciwwskazania do zabiegu eliminacji uszka lewego przedsionka – historia i teraźniejszość. G. Smolka
  Przypadek. T. Podolecki 30’
 1. Opieka nad chorym po zabiegu LAAC – farmakoterapia pozabiegowa oraz postępowanie w przypadku PDL i DRT. M. Demkow 30’

15:30-15:40 Przerwa

15:40-16:10 Polska w Unijnym projekcie badawczym "PROFID". Czy to już czas na zmianę wskazań do implantacji ICD w ramach prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego? (Poland in the EU research project "PROFID". Has the time come to change the indications for ICD in primary prevention of sudden cardiac death?) R. Lenarczyk 30'

Prowadzący: Z. Kalarus, K. Wita, J. Kaźmierczak, P. Mitkowski 

Transmisja III edycji konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” 
11-13 grudnia 2020 r., online

odbędzie się na stronie programu edukacyjnego „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” na platformie FaktyMedyczne.pl.

Aby uczestniczyć w transmisji należy założyć bezpłatne konto na platformie.

 

Certyfikat Infarma

Patronat

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko