Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną cześć programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Program konferencji

PIĄTEK, 17.12.2021 r.

 

17:00-18:00

Co nowego w elektroterapii. Cz. I

Prowadzenie: Oskar Kowalski, Łukasz Szumowski

 

17:00-17:30 

Atypowe trzepotanie przedsionków – jaka to arytmia, jak powstaje i jak ją leczyć?

Radosław Lenarczyk (10 min wprowadzenie, 20 min opis przypadku i dyskusja )

17:30-18:00

VT – ablacja epikardialna. U kogo musimy i jak ją wykonać?

Paweł Derejko (10 min wprowadzenie, 20 min opis przypadku )

 

18.00-18:15 PRZERWA

 

18:15-19:15

Co nowego w elektroterapii. Cz. II

Prowadzenie: Oskar Kowalski, Paweł Derejko

 

18:15-18:45

Ablacja bipolarna – kto jej wymaga?

Piotr Futyma (10 min wprowadzenie, 20 min opis przypadku )

18:45-19:15

System „Stereotaxis”- dla jakich chorych, jacy chorzy, jakie arytmie wymagają zastosowania tego systemu?

Łukasz Szumowski

 

20:00

Kolacja dla uczestników w hotelu

 

 

SOBOTA, 18.12.2021 r.

 

09:30-11:10

Co nowego w elektroterapii. Cz. III

Prowadzenie: Krystian Wita, Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus

 

09:30-09:50

Agencja Badań Medycznych dziś i jutro. Czy to przyszłość rozwoju naukowego polskiej Kardiologii?

Radosław Sierpiński

09:50-10:10

Rejestr migotania przedsionków.

Łukasz Szumowski

10:10-10:30

Rejestr extrakcji elektrod.

Maciej Sterliński

10:30-10:50

Całkowicie podskórny kardiowerter defibrylator S- ICD.

Maciej Kempa

10:50-11:10

Europejski projekt „PROFID’’. Czy zmieni aktualne wskazania do stosowania ICD u chorych po zawale serca? Postarajmy się, żeby Polska Kardiologia miała w tym „ISTONY UDZIAŁ”!

Radosław Lenarczyk

 

11:10-11:45 PRZERWA

 

11:45-13:15

Co nowego w elektroterapii. Cz. IV

Prowadzenie: Radosław Lenarczyk, Artur Fuglewicz

 

11:45-12:15

Kardio-neuroablacja to nowa, innowacyjna metoda. Kto jej wymaga i potrzebuje?

Piotr Kułakowski

12:15-12:45

Mapowanie nieinwazyjne arytmii – CardioInsight. Nowe formy obrazowania w elektrofizjologii klinicznej?

Sławomir Pluta

12:45-13:15 

Ablacja ekstrasystolii komorowej. RVOT czy LVOT?

Artur Fuglewicz (15 min wprowadzenie, 15 min dyskusja)

 

13.15-13:45 PRZERWA

 

13.45-15:15

Co nowego w elektroterapii. Cz. V

Prowadzenie: Paweł Derejko, Jarosław Kaźmierczak

 

13:45-14:15

Mapowanie ultrasonograficzne serca.

Adam Sokal

14:15-14:45

Ablacja diamentami – czyli ‘’ na bogato w elektrofizjologii’’. Wysoka i jeszcze bardziej wysoka energia…

Oskar Kowalski

 

14:45-16:00 PRZERWA 0BIADOWA

 

16:00-17:00

Co nowego w elektroterapii. Cz. VI

Prowadzenie: Maciej Kempa, Przemysław Mitkowski

 

16:00-16:30

Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych? Pierwsze wnioski i doświadczenia.

Sławomir Pluta (10 min wprowadzenie, 20 min opis przypadku )

16:30-17:00

Kamizelka w prewencji SCD. Możliwości w Polsce.

Ewa Jędrzejczyk-Patej.

 

17:00-17:15 PRZERWA

 

17:15-18:15

Co nowego w elektroterapii. Cz. VII

Prowadzenie: Maciej Sterliński, Andrzej Przybylski

 

17:15-17:45

Leczenie powikłań elektroterapii – laser czy jednak nie?

Przemysław Mitkowski (wprowadzenie 15 min, opis przypadku i dyskusja 15 min)

17:45-18:15

Korzyści i ograniczenia dwujamowej stymulacji bezelektrodowej.

Lidia Michalak (15 min wprowadzenie, 15 min opis przypadku)

Konferencja

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

Wisła
17-18 grudnia 2021 r.

Certyfikat

POLMED/MedTech

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko