Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną część programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Program konferencji

PIĄTEK, 24.11.2023

 

16:00-17:00 Co nowego w świecie urządzeń wszczepialnych? cz. I

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

16:00-16:20 EV-ICD przyszłość codziennej praktyki? Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

16:20-16:40 Nowy stymulator bezelektrodowy. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

16:40-17:00 ILR przyszłości. Sztuczna inteligencja w zastosowaniach klinicznych. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

 

17:00-17:15 Przerwa kawowa

 

17:15-18:35 Co nowego w świecie urządzeń wszczepialnych? cz. II

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, dr hab. n. med. Mateusz Tajstra

17:15-17:35 Algorytmy CRT – nowości. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

17:35-17:55 Nowe możliwości stymulatorów serca AD 2023. Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra

17:55-18:15 Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa. Jak czym i kiedy? Dr n. med. Krzysztof Boczar

18:15-18:35 Nowe aspekty terapii SICD: medycyna oparta na faktach, implantacja SICD w znieczuleniu regionalnym i podczas krótkiej hospitalizacji, zdalne monitorowanie. Prof. dr hab. n. med. Michał Lewandowski (wykład sponsorowany firmy Boston Scientific)

 

18:35-18:55 Przerwa kawowa

 

18:55-19:35 Neuromodulacja serca – Cardiac neuromodulation

Prowadzący: prof. dr. hab. n. med. Marcin Grabowski, Yuval Mika, prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

18:55-19:15 Cardiac neuromodulation in hypertension. When will it become standard? (Neuromodulacja serca w nadciśnieniu tętniczym. Kiedy stanie się standardem?) Dr hab. n. med. Adam Sokal

19:15-19:35 Cardiac neuromodulation - perspective in circulatory failure (Neuromodulacja serca-perspektywa w niewydolności krążenia) Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski


19:35-20:05 Optymalna pracownia elektrofizjologii – technologia w służbie operatora. Łukasz Smolin (wykład sponsorowany firmy Philips)

 

SOBOTA, 25.11.2023

 

11:00-12:00 Powikłania Elektroterapii. Zapobieganie i leczenie (Complications in electrotherapy – protection and tretment)

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Roland Richard Tilz, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

11:00-11:20 Koperta TyrX badania kliniczne i rzeczywistość TyrX envelope (Clinical studies and clinical reality) dr hab. n. med. Adam Sokal

11:20-11:40 CIED infections - the cost of not treating at all, the cost of not treating quickly (Infekcje urządzeń wszczepialnych - koszt braku leczenia, koszt braku szybkiego leczenia) prof. dr hab. n. med. Roland Richard Tilz (wykład sponsorowany firmy Philips)

11:40-12:00 Antokogulacja i powikłania krwotoczne związane z zabiegami elektroterapii. Optymalizacja postępowania (Anticoagulation and hemorrhagic complications of CIED procedures. Approach optimalization) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (wykład sponsorowany firmy Pfizer)

 

12:00-12:15 Przerwa kawowa

 

12:15-12:45 Kamizelka defibrylująca badania a rzeczywistość

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

12:15-12:30 Miejsce kamizelki defibrylującej w profilaktyce SCD. Prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski

12:30-12:45 Kamizelka defibrylująca w Polsce, Europie i Świecie. Dr hab. n. med. Adam Sokal

 

12:45-13:00 Przerwa kawowa

 

13:00-14:30 Nowy Heart Team

Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Derejko, dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

13:00-13:15 Diagnostyka obrazowa w planowaniu ablacji. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

13:15-13:30 Dostęp epikardialny z wideothorlakoskopią – nowa opcja dla elektrofizjologa? Dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

13:30-13:45 Rewaskularyzacja czy ablacja w komorowych zaburzeniach rytmu? Dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk

13:45-14:00 Kiedy echokardiografia wspiera elektrofizjologię? Dr hab. n. med. Witold Streb

 

14:00-14:45 Przerwa kawowa

 

14:45-15:45 Ablacja - nowe techniki, nowe idee

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński

14:45-15:05 Ablacja bipolarna – co wiemy dziś? Dr hab. n. med. Piotr Futyma

15:05-15:25 Ablacja epikardialna – wskazania, technika i wyniki. Dr hab. n. med. Paweł Derejko

15:25-15:45 OT Near Field – nowy rodzaj mad 3D. Dr n. med. Andrzej Hoffmann

 

15:45-17:20 Przerwa lunchowa

 

17:20-18:00 Mapowanie 3D – co nowego?

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Głowniak

17:20-17:40 Cardioinsight – co wiemy po roku? Dr n. med. Sławomir Pluta

17:40-18:00 FARAPULSE – zalety, wady, co wiemy dziś…? Dr hab. n. med. Michał Orczykowski (wykład sponsorowany firmy Boston Scientific)

 

18:00-18:15 Przerwa kawowa

 

18:15-19:15 Nowości w mapowaniu i ablacji

Prowadzący: prof. dr hab. med. Łukasz Szumowski, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

18:15-18:35 qDOT, OKTARAY – doświadczenia polskie. Dr n. med. Marcin Kuniewicz

18:35-18:55 Jaki pacjent naprawdę wymaga zastosowania systemu "Genesis" - doświadczenia własne. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

18:55-19:15 Nowy typ elektrody ablacyjnej – TACTIFLEX. Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk

 

 

Patronat

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Certyfikaty

                               

Inne wydarzenia w ramach Programu Edukacyjnego

 

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko