Wideo-wykłady

2018 Wisła

Sesja: Migotanie przedsionków a udar niedokrwienny mózgu
 1. Ocena ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu w przebiegu AF i kwalifikacja do antykoagulacji.
 2. Udar kryptogenny mózgu – czy mamy dobrą definicję i czy wiemy jak leczyć tych chorych?
Sesja: Migotanie przedsionków a udar krwotoczny mózgu
 1. Ocena ryzyka udaru krwotocznego w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego i antykoagulacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjentów z AF
 2. Miejsce prewencji udaru mózgu w zintegrowanym postępowaniu w migotaniu przedsionków
Sesja: Leczenie nadciśnienia tętniczego wczoraj, dziś i jutro
 1. Co się zmieniło w nowych wytycznych z zakresu diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego?

2017 Wisła

Sesja: Profilaktyka udaru mózgu – niefarmakologiczna
 1. U kogo i kiedy stosować niefarmakologiczne metody profilaktyki udaru mózgu?
 2. Farmakoterapia po zabiegu okluzji LAA
 3. Echokardiografia śródsercowa – nowa perspektywa w zabiegach LAOO
Sesja: Leczenie chorych z udarem mózgu. Leczenie fibrynolityczne i mechaniczne, komu i kiedy?
 1. Czy trombektomia wyprze trombolizę?
Sesja: Optymalna farmakoterapia CHF. Czy jest to wymóg konieczny przed wdrożeniem technik elektroterapii?
 1. Jak leczyć i optymalizować terapię chorych z niewydolnością serca?
 2. Ingerencja w aktywność układu współczulnego u chorych z niewydolnością serca – czy istotnie wpływa na rokowanie?
 3. Leczenie moczopędne – stały czy zmienny element farmakoterapii?
Sesja: Czy tylko ICD dla chorych z wąskim QRS? Modulacja skurczu myocardium (Cardiac Contractility Modulation – CCM)
 1. Dlaczego modulacja kurczliwości serca działa
 2. Forum przypadków klinicznych
Sesja: Nagły zgon sercowy – dlaczego nie tylko klasyczny defibrylator kardiowerter?
 1. Ograniczenia w zastosowaniu ICD i CRT
 2. Czy defibrylatory będą coraz lepsze?
Sesja: Nowe formy stymulacji i diagnostyki zaburzeń rytmu serca
 1. Stymulacja resynchronizująca – czy w ogóle mamy szansę na cos nowego (MultiSpot, elektrody do stymulacji LV)
 2. Po co nam w Polsce loop-recordery?
Sesja: Nowe możliwości "interwencyjnego" leczenia nadciśnienia tętniczego. Czy stymulator może pomóc choremu z nadciśnieniem tętniczym?
 1. Interwencyjne metody leczenia nadciśnienia tętniczego
Sesja: Ablacja – nowe możliwości
 1. Strategia Ablation Index w migotaniu przedsionków- doświadczenia ośrodka
 2. Nowa generacja balonów do krioablacji u chorych z CHD
 3. RHYTHMIA