Rejestracja

Dane osobowe

*pola obowiązkowe

Adres korespondencyjny

Afiliacja

Dobrowolne zgody

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody w celach marketingowych jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Fundacji FaktyMedyczne.pl z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43-460 w Wiśle stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji Programu Edukacyjnego „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Fundacji FaktyMedyczne.pl z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Towarowa 2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Organizatora w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera portalu „Nowosciwelektroterapii.pl” w szczególności o kolejnych edycjach konferencji, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli prywatności, które przyjmuję do wiadomości.

Uczestnictwo*

rejestracja bezpłatna